31.08.2012

Magia Szarości / Magic of Greyness


To zdecydowanie coś dla mnie... Szarości... moje ulubione... Dlatego tym chętniej podjęłam kolejne wyzwanie Wioli i jej Motywującego Klubu InteriorsPl. Poprzednio przed obiektywem bieliła się 'Moja biel' a dziś 'Szaro mi', czyli moja Magia Szarości :) I tym razem postawiłam na 'total look', nie wprowadzając innych kolorów...

It's definitely something for me ... Grey ... my favorite ... Therefore, the more likely I've took another challenge of Wiola and her Motivating Club InteriorsPl. Previously there was  'My whiteness' in front of the camera and now is: 'I'm Grey', which is my Magic of Greyness :) Also this time I've chosen the 'total look', without adding other colors ...
Szarość lubi różnorodność faktur i form, kontrastowe zestawienia lśniących i matowych powierzchni, gładkich i szorstkich, transparentnych i welurowych, kombinacji różnych struktur i dodatku srebra. Wtedy na pewno nie jest nudna! Jest interesująca i ponadczasowa... 

Greyness likes the variety of textures and forms, contrasting statement of shiny and matte surfaces, smooth and rough, transparent and velvet, a combination of different structures and the addition of silver. Then for sure it does'n boring! It is interesting and timeless ...
Lubicie szarości? Ja  uwielbiam! - co już pewnie dało się zauważyć ;) Być może to nie jedyne podejście do tematu bo mam jeszcze w zanadrzu parę popieli, grafitów i srebrzystości... :) Zróbcie się na szaro! ;))

Do you like grey? I love it! - Which you probably could see;) Maybe it's not the only approach to this subject, because I still have a few greys, graphites and silvery in my hands... :) Make the Grey! ;))Z pozdrowieniami ! /
With greetings!
28.08.2012

Odsłony salonowe / Views from my living room


Witajcie wtorkowym przedpołudniem! Dziś zapraszam na salony...;) / 
Welcome on Tuesday! Today I invite you to my living room... :)No dobrze... muszę to przyznać... Mój salon (salonik?) potrzebuje zainteresowania i uwagi. Właściwie woła o nie rozpaczliwie - przynajmniej mnie się tak wydaje. Potrzebuje właściwiej ilości krzeseł do części jadalnianej, dwóch nowych foteli zamiast jednego nieco podstarzałego, szafki pod tv i pomysłu na pewien 'mebel'... Z tym ostatnim to chyba się do Was zwrócę:) Tymczasem jeden jego kąt ma się - powiedzmy - odrobinę lepiej i ten właśnie chcę Wam dzisiaj pokazać...

Well ... I have to admit ... My living room (small living room?) requires interest and attention. Actually, desperately crying out for it - at least I think so. Needs a distinguished amount of chairs for dining part, two new seats instead of a little old one, tv cabinet and an idea about some 'piece of furniture' ... With this last question I probably will turn to you:) Meanwhile, one of its angle is - we can say - a little bit better and this is what I want to show you today ...

Tak... ciemne ściany, połysk i mat pasów w czystym graficie. Naprawdę je lubię. Takie są dwie, pozostałe mają znacznie jaśniejszą barwę. I mój ukochany Ludwik...:) Nie przepadam natomiast za podłogą. Kiedyś szczerze nienawidziłam i ułożenia, i koloru. Teraz przeszkadza mi już tylko ten dębowy odcień... Pewnie przy najbliższym większym remoncie postanowi się zmienić :)

Yes ... dark walls, gloss and matte stripes in pure graphite. I really like them. These are the two, the others have much lighter color. And my beloved Louis ...:) But I don't like the floor. I used to sincerely hate and positioning, and color. Now just the shade of an oak bothers me ... Perhaps the next time during a larger renovation it decides to change :)
Poduchy oczywiście uwielbiam! i nie tylko ja - dowód na to był w poprzednim poście ;)
Mam nadzieję, że ten salonowy kąt choć trochę się Wam podoba... Teraz muszę się zastanowić jakie mebelki - z tych potrzebnych - wybrać, żeby odpowiednio dopełniły całość...

Of course I love the pillows! and not just me - it was the proof in the previous post;) I hope that you like this living room nook... Now I have to think about the furniture - of these needed - which to select to properly completed the whole room ...Miłego tygodnia! /
Have a nice week!

26.08.2012

Leniwa niedziela / Lazy sunday


Leniwy cały weekend... Pogoda niespecjalna... pochmurno, deszczowo, sennie...
Trochę porządków, trochę odpoczynku. Kalio też jakaś senna... Znalazła sobie przytulne poduchowe miejsce na kanapie w salonie... Szczęściara ;)

Lazy the whole weekend ... Weather not so nice ... cloudy, rainy, sleepy... 
A little housework, a little rest. Callio sleepy too... She found a cozy pillow place on the sofa in the living room... Happy her ;)
Tak... przynajmniej udało mi się zrobić parę zdjęć salonu, ale o tym następnym razem... 
Zajrzyjcie, będzie mi miło :)

Yes... at least I managed to take a few photos of the living room, but more about that next time... 
Take a look, I'll be pleased :)A Wam jak minął weekend? /
And how was your weekend?
23.08.2012

Elegancka kreska / Elegant line


Tak jak myślałam... Praca nad kolekcją pochłonęła mnie na jakąś chwilę... I tak jest za każdym razem! ;) Zatapiam się w temacie, muszę go oswoić, przepracować, poczuć... Wtedy są efekty!
Ostatnio pewną inspiracją były dla mnie rysunki Megan Hess, ilustratorki mody z Melbourne. Natknęłam się na nie w którymś z poprzednich numerów australijskiego magazynu on line Adore Magazine i... przepadłam!! 

Just as I thought ... Work on the collection has absorbed me for a while ... And every time is like that! ;) I'm sinking of a topic, I have to tame it, work through, to feel it ... Then there are the effects! Recently some inspiration for my work were drawings by Megan Hess, fashion illustrator from Melbourne. I came across them in one of the previous issues of the on line Adore Magazine and .. I gone!! 
Wrapped in Tulle


Cudowną, swobodną, niewymuszoną kreską Megan kreuje wyjątkowo eleganckie kobiety i wnętrza w stylu old-world glamour. Jestem pod sporym wrażeniem! Postanowiłam się tym z Wami podzielić :)

By a wonderful, relaxed, unforced line, Megan creates extremely elegant woman and the interiors in the style of old-world glamour. I'm under a big impression! I decided to share this with you :)  
Dripping in Chanel

 
Raiding the Vault
 
Paris Cover Girl

The Gilded Penthouse

The Entertaining Wing

 The Paris Salon
 
The Royal Entry


Wyjątkowo podobają mi się grafiki z wnętrzami, te wszystkie szczegóły, sztukaterie, meble... super!
A Wam jak się podobają? Lubicie modowe ilustracje?

I extremely like the graphics with interiors, all those details, moldings, furniture ... super! 
And how about you? Do you like the fashion illustrations?

Czwartkowym (już?) popołudniem... /

On Thursday (already?) afternoon...Megan Hess - ilustratorka mody z Melbourne w Australii, jej prace inspirowane są modą i elegancją 'starego świata'. Hess współpracuje z najlepszymi światowymi projektantami mody, ilustruje dla znanych publikacji, domów handlowych czy wydawnictw książkowych.
Żródło ilustracji: lamingtondrive.com

Megan Hess -  is a Melbourne-based illustrator inspired by fashion and old-world glamour. Hess has illustrated for some of the world’s top fashion designers, publications, department stores and best selling books.
Illustration source: lamingtondrive.com


16.08.2012

Na biurku / On the desk


Po urlopie nie został już żaden ślad - no może mały w postaci paru zdjęć. Wróciła codzienna rzeczywistość... Jeśli tylko nie jadę n-dziesiąt kilometrów do pracy, to tu rozkładam się z projektami, na biurku, w swoim domowym gabinecie. Dzisiaj możecie tu zastać taki oto widok: poukładany fragment nieładu artystycznego w klimacie B&W... ;)
W tle gazetownik - świetnie się sprawdza zamiast biurkowych szufladek i o niebo lepiej wygląda, pisadła ołówkowe różnej maści i akcenty miłe dla oka...

There is no trace of the holiday - maybe a little in the few photos. Daily reality come back ... If I just don't go n-tens of kilometers to work, this is where I spread my projects, on a desk, in my home office. Today you can find here view like this: part of the art disorder in B & W vibe... ;) 
There is the box for magazines in the background - is excellent  instead of desk drawers and looks much better, pencils in various shades and eye candy accents ...Świeca z tego pudełeczka sama wpadła mi w ręce w TKMAXX, no jak mogłam jej nie zabrać? Pachnie pięknie, tak jak zapewniała Ala z Fusion House :) Jednak pudełko też zasługuje na uznanie, prawda? Uwielbiam eleganckie opakowania. Pewnie zostanie tu na jakieś biurowe drobiazgi...

Candle from this box  caught my eye in TKMAXX, well, how could I not take it? Smells great, like Ala from Fusion House assured :) But the box also deserves praise, right? I love the elegant packaging. It probably stay here for some office trinkets ...
Cóż... czas wracać do pracy, kolekcja czeka...

Well ... time to get back to work, the collection is waiting...
Do zobaczenia wkrótce! /
See you soon!
12.08.2012

Stary Browar


Wszystko co dobre szybko się kończy...
Jednak przez ostatnie dni udało mi się trochę odpocząć, naładować baterie :)
Było rodzinnie, wesoło, wycieczkowo... Był Poznań i okolice....

Przy okazji każdego pobytu w Poznaniu za obowiązkowy punkt 'wycieczki' stawiam sobie wizytę w... STARYM BROWARZE... Uwielbiam! Zawsze mnie tam ciągnie! ;) I to nie tyle ze względu na elegancką galerię handlową jaką Browar niewątpliwie jest, ale ze względu na samo miejsce, jego ideę połączenia komercji i sztuki, jego klimat, architekturę...


All good things come and go so quickly ... 
But over the last few days I managed to get some rest, recharge my batteries :) 
There was a family, a fun, a trip ... There was Poznan and surroundings ....

On the occasion of any visit to Poznan for a must-see 'tour' I put the visit in. .. STARY BROWAR (means Old Brewery) ... I love it! Always pulls me there! ;) And it's not so much because of the elegant shopping center which a brewery
undoubtedly is
, but because of this special place, its idea of ​​the connection of art and commerce, its vibe, its architecture ... 


Fragment - widok od strony Dziedzińca Sztuki / Fragment - view from The Courtyard of Art


Lubię przejść nowszym PASAŻEM, pozachwycać się arkadowym stylem zabudowy galerii, czerwienią cegły, zimną szarością stali, niezwykłymi industrialnymi konstrukcjami... na dziedzińcu usiąść w jednej z klimatycznych kafejek, poobserwować ludzi i to niezwykłe miejsce. A w ATRIUM - starszej części - zajrzeć, czy rzeźba 'Światło Księżyca' Mitoraja jest dalej charakterystycznym orientacyjnym punktem galerii... To ta Twarz ze zdjęcia w poprzednim poście.

I like to go newer The Arcade, to admire the arcade style of the gallery building, red brick, with cold gray steel, unusual industrial constructions... to sit in the courtyard in one of the climate cafes, watching the people and this extraordinary place. And in the ATRIUM - the older part - to look, if Mitoraj's sculpture 'Moonlight'  is still indicative characteristic point of the gallery ... This is the face from a photo in my previous post.

 

Fragment szklanego sklepienia i osłona klatki schodowej PASAŻU / Rzeźba kinetyczna 'Ukryty Cień Księżyca'
Fragment of a glass ceiling and the staircase cover of The Arcade / Kinetic Sculpture 'Hidden Shadow of the Moon'PASAŻ - arkadowa zabudowa galerii / Futurystyczny fragment elewacji od strony parku
The Arcade - arcaded building of the gallery / Futuristic fragment of the facade from the park Dziedziniec Sztuki- fragment przejścia między PASAŻEM a ATRIUM / The Courtyard of Art - part of a crossing between The Arcade and The AtriumUrokliwe latarenki na Dziedzińcu Sztuki / The charming lantern in the The Courtyard of ArtFragment budynku - widok od strony parku - zwróćcie uwagę na dwie wielkie mrówki po lewej stronie :) Trafiliśmy akurat na wystawę gigantycznych owadów rozsianych po całym parku - dzieciaczki miały atrakcje ;) /
Fragment of the building - the view from the park - notice the two big ants on the left :) We went just to the exhibition of giant insects scattered throughout the park - our little ones had attractions;)Znacie Stary Browar w Poznaniu? Podobają Wam się takie miejsca? - ja za każdym razem jestem oczarowana!
Wiele interesujących zdjęć i faktów z historii tego obiektu znajdziecie tutaj. Tu natomiast jedynie parę ujęć z mojego 'Browarnianego' spaceru :)
Dziś ostatni dzień wolności...;) Od jutra przede mną dość intensywny czas pracy... Mam jednak nadzieję, że będziemy się tu spotykać... :)


Do you know Stary Browar in Poznan? Do you like such places? - I'm enchanted every time! 
Many interesting photos and facts from the history of this object you can find there. Here, only a few shots of my 'brewing' walk :)
Today is the last day of freedom ... ;) From tomorrow in front of me quite intense work time... But I hope that we will meet here ... :)
Z niedzielnymi pozdrowieniami! /
With sunday greetings!
03.08.2012

W drodze / In the way


Wszystkie torby spakowane, dobre humory też, ruszamy... A gdzie? Ktoś zgadnie?  Zdjęcie poniżej skrywa tajemnicę ;)

All bags packed, good mood too, here we go ... But where? Who can tell me? Photo below keep the secret ;)


Do następnego razu! /
See you next time!
 
02.08.2012

Bransoletki / Bracelets


Zabawnie i z przymrużeniem oka... ostrzejszy akcent letniej stylizacji, żeby nie było za delikatnie i za biało ;))
'Kolce i czaszki' - motywy bardzo na czasie w modowym świecie i  to bez żadnych konotacji subkulturowych. U mnie, jak na razie, w wersji mini za to z maxi zegarkiem...

Fun and light-hearted ... more edgy accent of the summer styling, that not be too gently, and too white;)) 
'Spikes and skulls' - very timely motifs in the fashion world, and in addition without any connotation of subcultures. For me, as of now, the mini version but with a maxi watch ...
Tymczasem jutro już prawdziwy urlop! Trzeba się gdzieś ruszyć, zmienić otoczenie, pooddychać innym powietrzem...

Meanwhile, the real holiday tomorrow! We have to move somewhere, change the environment, breathe different air ...Do zobaczenia wkrótce! /
See you soon!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...